Planinrichting

De plannen op het gebied van stedenbouwkunde,  beeldkwaliteit, en civieltechniek, zijn tot in alle details ontworpen en uitgewerkt door Op ten Noort Blijdenstein (ONB), architecten en adviseurs te Utrecht/Lunetten.  Deze plannen  hebben het definitieve eindstadium bereikt onder voortdurend en intensief overleg met de relevante afdelingen van de Gemeente Deventer.

Klik hier voor Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan (ONB)
(plan goedgekeurd per december 2009; en als Bijlage van Anterieure Samenwerkingsovereenkomst per februari 2014 geautoriseerd) 

Recentelijk, naar aanleiding van ingediende zienswijzen, zijn bouwcriteria genuanceerd in het Concept-Bestemmingsplan (“Holterweg nabij 93”) . De opgenomen wijzigingen worden genoemd op pagina: Nuanceringen in Vastgesteld Bestemmingsplan (februari 2016); Onherroepelijk per 1 december 2016″.

Voor alle details wordt verwezen naar dit plan, inclusief alle relevante bijlagen (o.a.alle milieustudies), en een actuele kaart van de Analoge verbeelding.

Klik hier voor: Ontwerpbestemmingsplan “Holterweg nabij 93? Colmschate (45Mb)

Klik hier voor link naar website gemeente Deventer Ontwerpbestemmingsplan onder de naam “Holterweg nabij 93”   (link eerste kwartaal 2015 operationeel)

Klik hier voor Analoge Verbeelding Holterweg nabij 93 (plankaart)

De kwaliteit van deze inbreidingslocatie wordt bepaald door de overgang van de stad naar het platteland. Aan de overkant staan de markante Hervormde Kerk en het  ’t Hof van Colmschate als een soort landmark. Het ontwerp voorziet in een kleinschalig dorpsmilieu met een korrelgrootte die aansluit bij de omgeving.

Voor de individuele kavels zijn kavelpaspoorten opgesteld waardoor de bebouwing zal voldoen aan de externe randvoorwaarden en een garantie zullen vormen voor een stabiel, en het architectonisch beoogde beeld. De bijgesloten referentiebeelden zullen bijdragen aan een evenwichtige en hoogwaardige invulling van het hofje.

De architectuur is overwegend klassiek en landelijke met brede aandacht voor detaillering. Bijgebouwen en erfafscheidingen moeten deel uitmaken van het woningontwerp.
Er is gekozen voor een introvert stedenbouwkundig model. Dat wil zeggen: voordeuren niet naar de Holterweg maar naar binnen de buurt gekeerd.

Vanaf de rechte doorsteek naar de bestaande woonbebouwing bij het spoor takken twee straatjes af. De westelijke voorziet in een doorsteek voor fietsers naar het station, ook bij calamiteiten te gebruiken.

De ‘korrelgrootte’ van de gebouwen is aan de westzijde kleiner gehouden dan aan de overkant:
Westkant:hoofdgebouwen: 12,50 x 10,00 maximaal
Oostkant: hoofdgebouwen: 15,00 x 10,00m maximaal
Oostkant : hoofdgebouwen met geïntegreerd parkeren en stalling: 17.50 x 10m maximaal

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Referentiewoningen
Kavelverdeling en Kavelpaspoorten
Kaart Openbare Ruimte

Richtlijnen Bebouwing / Planopzet
Actuele Google Locatiekaart
Op ten Noort Blijdenstein (ONB) architecten en adviseurs

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.