Voorlopig verleende opties

         1)   Voorlopig opties verleend, onder strikte voorwaarden,

               op kavels  3 ,  4 ,   en  10;
                op kavel 12 (looptijd van 1 mei tot 1 augustus 2019 zonder                                    voorwaarden)

         2)   Opties verleend op drie (3) ongenummerde kavels

planning en informatie volgen

Reageren is niet mogelijk