Voorlopig verleende opties

         1)   Voorlopig opties verleend, onder strikte voorwaarden,

               op kavels  3 ,  4 ,   en  10

         2)   Opties verleend op drie (3) ongenummerde kavels

planning en informatie volgen

Reageren is niet mogelijk