Bouwrijp maken gestart; Een overzicht

 

BOUWRIJP MAKEN van plan is recentelijk gestart (in week 34): in weken 35 – 39/40 zullen alle NUTS werzaamheden worden uitgevoerd; daarna wordt het gehele rioolplan ten uitvoer aangelegd;

In SAMENWERKING met de GEMEENTE DEVENTER, en mede geïnduceerd onder de meest recente regelementen van Beheer, is besloten dat op dit plan alle voorzieningen,  en dus ook de NUTS voorzieningen,  dienen te worden ontworpen en aangelegd, onder inachtneming van integrale ontwikkelingen met de aangrenzende plangebieden (mogelijke plannen bij de ex-zuivelfabriek (J$J) en De Colm).
In CONCLUSIE: in het plan HofCellarius zullen alle voorzieningen worden gefaciliteerd op een technische basis zodat ook ontwikkelingen van de  aangrenzende plannen op de meest efficiente wijze mogelijk zullen worden. 

WOONRIJP MAKEN van terrein zal eventueel in overeenstemming met tempo van kavelinrichting worden uitgevoerd

INTEGRALE AUTORISATIE BESTEK van INFRAPLAN per  2 MEI  2018 0ntvangen 

BESTEMMINGSPLAN is ONHERROEPELIJK per 1 december 2016

 

Uitkomsten van geactualiseerd grond-/wateronderzoek van de locatie per oktober 2017 door gemeente goedgekeurd; t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

Procedures aangaande straatnaamgeving en kavelnummering formeel afgerond en voorstellen per november 2017 goedgekeurd door gemeente 

Publicatie van Bestemmingsplan “Holterweg nabij 93 Colmschate” (maart 2016)

Planinrichting heeft in 2015 enige vertraging opgelopen in verband met procedurele zaken

Anterieure Samenwerkingsovereenkomst in februari 2014 getekend tussen gemeente Deventer en planmakers; publicatiedatum: 5 maart 2014; openbarebekendmakingen  nr.:11805

Concept-Bestemmingsplanwijziging per december 2014 door gemeente Deventer opgeleverd

Ter inzage: het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 9 april tot en met 20 mei 2015 voor iedereen ter inzage.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.