KAVELPRIJS (V.O.N.)

IN DE KAVELPRIJS (V.O.N.) IS INBEGREPEN:

 • de kosten van het perceel (de grond/de kavel)
 • de aanleg van groenstroken (indien aanwezig);
 • de aanleg van het vuilwaterriool en alle NUTSvoorzienigen (m.u.v. gasleiding) tot aan de perceelgrens;
 • de woonrijpe oplevering van het openbare gebied (verharding, parkeervakken, verlichting, openbaar groen met aankleding etc.);
 • de notariskosten (akte van levering/vestiging erfdiensbaarheden/vastlegging kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen; akte van koopovereenkomst;
  akte van bouwopdracht); en kadastrale kosten;
 • de overdrachtsbelasting (6%);
 • het milieukundig bodemonderzoek rapport, geschikt voor het realiseren van uw woning (verkrijging van omgevingsvergunning);
 • de makelaarskosten.

IN DE KAVELPRIJS (V.O.N.) IS NIET INBEGREPEN:

 • de bouwkosten van de woning;
 • de kosten van architect, constructeur, bouwcoach, sonderingen en eventueel overige adviseurs;
 • de aansluitkosten voor water, elektra, telefoon en glasvezel;
 • de legeskosten (omgevingsvergunning);
 • de hypotheekkosten: eventuele afsluitprovisie, hypotheekaktekosten en hypotheekrente tijdens de bouw;
 • eventuele wijzigingen in het belastingtarief;
 • (de kosten van een garantie-overeenkomst op de bouw).

Geïnteresseerd in één van de kavels op HofCellarius? Schrijf vrijblijvend in middels het AANMELDINGSFORMULIER  (op deze website) of neem CONTACT op met de makelaar (ThomaPost) of de aannemer Bargeman Vorden BV.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.