Kavelprijzen per ultimo 2019

De realisatie van het plan vindt plaatst over een periode van ongeveer vier jaar.
Per jaar zullen drie tot vier kavels worden verkocht. Echter, in overleg kan van dit aantal worden afgeweken.
Door de relatief lange realisatieperiode van het project zullen de prijzen van de kavels per periode van 6 maanden worden bepaald.
De prijsontwikkeling zal afhankelijk worden gesteld van de dan vigerende marktomstandigheden en de ontwikkeling van economische indices.
Kopers zullen geen aanspraken kunnen maken op prijsverschillen die zich tijdens de realisatie van het project zullen voordoen.

In onderstaande tabel worden de kavelprijzen gegeven (per ultimo 2019).

Per verkoopperiode van 12 maanden zullen in beginsel twee/drie kavels uit de volgende kavelgroep worden verkocht: 1, 2, 5, 6, en 7. ; van de resterende kavelnummers (3, 4, 8, 9, 10, 11, en 12) zal één kavel worden vervreemd. In overleg kan van deze aantallen worden afgeweken.

De kavelkeuze is vrij.
Verrekening van onder-overmaat zal niet plaatsvinden.

KLIK HIER:  VRIJBLIJVENDE  KAVEL-AANMELDING
KLIK HIER:  INFORMATIEGESPREK (Contact met Makelaar)

Kavelprijzen  (per ultimo 2019)
Kavelspecificaties indicatief (KLEINE CORRECTIES per 2 mei 2018) 

Kavel

Kavelprijs (Euro en VON)

Oppervlak(m2)

Bebouwbaar Oppervlak (m2)

Inhoud (indicatief en in m3)

kavel 1

 284.900

765

173

800

kavel 2

 298.000

805

173

800

kavel 3

 315.900

810

173

800

kavel 4

 359.000

920

173

800

kavel 5

276.020 

746

175

810

kavel 6

 304.510

823

150

700

kavel 7

 297.110

803

198

915

kavel 8

 354.120

908

198

915

kavel 9

 306.000

764

198

915

kavel 10

 305.000

759

198

915

kavel 11

 264.000

653

198

915

kavel 12

 316.000

786

175

810

Reageren is niet mogelijk