Kavelprijzen per ultimo 2021; regulier en bij volledige zelfbouw, en zie ook aanbod prijs (all-in) voor Basismodel

Kavelprijzen  (per ultimo 2021);

(wegens ontwikkelingen in de vastgoedsector en op basis van macro-economische indicatoren zal een aanpassing in deze periode worden doorgevoerd)

Kavelspecificaties indicatief (KLEINE CORRECTIES per 2 mei 2018 en voor kavel 4 op 4 november 2019) 

 

KLIK IN TABEL OP KAVELNUMMER VOOR STATUS EN KAVELPASPOORT

Kavel-
nummer

Kavelprijs (Euro en VON)
(Klik voor PRIJSELEMENTEN)

Oppervlak(m2)

Bebouwbaar Oppervlak (m2)

Inhoud (indicatief en in m3)

kavel 1

 284.900

765

173

800

kavel 2

 298.000

805

173

800

kavel 3

 315.900

810

173

800

kavel 4

 347.000

887

173

800

kavel 5

276.020 

746

175

810

kavel 6

 304.510

823

150

700

kavel 7

 297.110

803

198

915

kavel 8

 354.120

908

198

915

kavel 9

 306.000

764

198

915

kavel 10

 305.000

759

198

915

kavel 11

 264.000

653

198

915

kavel 12

 316.000

786

175

810

In bovenstaande tabel worden de kavelprijzen gegeven (tot medio 2021).

De realisatie van het plan vindt plaatst over een periode van ongeveer drie jaar.
Per jaar zullen drie tot vier kavels worden verkocht. Echter, in overleg kan van dit aantal worden afgeweken.
Door de relatief lange realisatieperiode van het project zullen de prijzen van de kavels per periode van 6 maanden worden bepaald.
De prijsontwikkeling zal afhankelijk worden gesteld van de dan vigerende marktomstandigheden in de vastgoedsector en de ontwikkeling van macro-economische indices.
Kopers zullen geen aanspraken kunnen maken op prijsverschillen die zich tijdens de realisatie van het project zullen voordoen.

Per verkoopperiode van 12 maanden zullen in beginsel twee/drie kavels uit de volgende kavelgroep worden verkocht: 1, 2, 5, 6, en 7. ; van de resterende kavelnummers (3, 4, 8, 9, 10, 11, en 12) zal één kavel worden vervreemd. In overleg kan van deze aantallen worden afgeweken.

De kavelkeuze is vrij, onder overleg.
Verrekening van onder-overmaat zal niet plaatsvinden.

KLIK HIER:  VRIJBLIJVENDE  KAVEL-AANMELDING
KLIK HIER:  INFORMATIEGESPREK (Contactformulier voor Makelaar)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.