KAVEL-Aanmelding

AANMELDING VOOR EEN KAVEL BIJ THOMAPOST MAKELAARDIJ KAN MIDDELS ONDERSTAAND FORMULIER

BELANGRIJKE BEPALINGEN:

1) Aanmelding is vrijblijvend en verplicht niet tot koop.
2) Deze aanmelding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
3) Toewijzing zal plaatsvinden in volgorde van binnenkomst en staat onder toezicht van een notaris.
4) De Aanmeldingen worden bij een notaris in depot aangehouden (mr. Kroes van notariaat : ’t NOTARIEEL te Deventer);
Daarnaast zullen alle aktes voor VERKOOP / AANKOOP worden opgesteld  door dit Notariaat (mr. KROES)
5) Aan deze Aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.
6) Realisatie van het plan zal geschieden zoals omschreven op de pagina’s  Kavelaanbod en Kavelprijzen van deze website, alsmede de daar genoemde specificaties en condities.
7) De ontvangst van uw aanmelding zal automatisch worden bevestigd, waarna door partijen vervolgoverleg kan worden ondernomen.

U kunt uw AANMELDING verrichten door de hieronder gelegen velden in te vullen en als aanvulling de hieronder genoemde elementen (cursief) te kopiëren naar het onderste, grote veld, onder de lijn CONTENT in het hieronder gelegen schema.
De gevraagde extra informatie kan in dat veld worden ingevuld.

Aanmelding voor KAVELNUMMER:
Alternatief kavelnummer:
Uw bijkomende opmerkingen:

Datum:                            Plaats:

 

  Voorletters
  Achternaam
  Straat
  Huisnummer
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Content
  captcha
  Vul hier de code in
  Verzenden

  Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.