Kavelaanbod en Kavelprijzen

 

                Voor  kavelspecificaties en kavelpaspoort klik op kavelnummer in schema van verkaveling


(Klik hier voor groot overzicht van verkavelingsplan)

 

 

Aanbod:

12 royale bouwkavels

 

(Wonen, met Beroep of Bedrijf aan Huis)
(zie Regels en Bijlage voor Wonen-Werken)


Particulierbouwondernemerschap

met vaste aannemer :                                      Bargeman Vorden BV;                                                 alle andere bouwpartijen naar eigen voorkeur

(klik hier pagina Woningbouw voor meer informatie)

Verkaveling

(Klik hier voor een overzicht van indicatieve (bouw-) kaveldimensies)
(Klik hier voor groot overzicht van verkavelingsplan)

De indeling van het plan is ruim van opzet.
Het hofje beslaat een oppervlakte van 11.815 m2, waarvan ongeveer 9.700 m2 wordt uitgegeven voor de bouw van vrijstaande stadsvilla’s.

In totaal worden 12 kavels beschikbaar gesteld.
De kavelomvang varieert van 770 m2 tot ruim 900 m2, en het bebouwbaar oppervlak van 150 m2 tot bijna 200 m2.De resulterende ruime tuingrootten zullen het groene beeld en de openheid van het hofje versterken.
Gebaseerd op deze maatvoeringen kunnen woningen worden gebouwd waarvan het volume varieert tussen 700 m3 en 915 m3.

De ruime kavels geven de mogelijkheid tot het realiseren van riante woningen, ook met Beroep of Bedrijf aan huis.

Promotie en Verkoop

Promotiecampagnes en voorlichtingsactiviteiten hebben een beperkte aanvang genomen. Middels moderne sociale media (facebook en twitter) en meer traditionele communicatie kanalen zal actuele informatie worden verstrekt.

Het systeem van kavelverkoop kan afhankelijk gesteld worden van de vigerende marktomstandigheden, gedurende de gehele planperiode (2-4 jaar).

Verkoop en Promotie  zullen worden gecoördineerd door makelaardij THOMAPOST-Deventer die de registratie van belangstellenden zal opnemen middels het bijgesloten formulier
(KAVEL-AANMELDING) en de door hen georganiseerde advertentie- en voorlichtingscampagnes (CONTACT).

Promotie van het project zal tevens worden ondersteund middels publicaties via social media en het communicatienetwerk van RABOBANK Salland (kantoren o.a. Deventer; Colmschate)
Voor Informatie: Vrijblijvend Binnenlopen , zonder afspraak
NIEUW: Elke werkdag tussen 09.00 – 17.00 uur

Alle aktes van Verkoop/Koop zullen worden opgesteld door notariaat HET NOTARIEEL, kantoor te Deventer (notaris mr. KROES).

Kavelprijzen (per ultimo 2021) ; regulier en bij volledige zelfbouw   (klik voor sub-pagina)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.